Trắc nghiệm c# có đáp án

     

Quản Trị Mạng - Chào mừng chúng ta mang đến với series bài bác kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng cùng với phần đa chủ đề tất cả tương quan mang đến những nghành nghề dịch vụ của technology ban bố. Và lần này chúng ta đang liên tiếp cùng với phần một trong loạt bài bác bình chọn kiến thức về ngữ điệu thiết kế C, tổng cộng sẽ sở hữu 15 câu hỏi cùng với thời gian trả lời mỗi câu là không tiêu giảm.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm c# có đáp án

*

Câu 1: Đầu ra của đoạn code sau là gì?

#includemain() int x = 5; if(x=5) if(x=5) break; printf("Quantricó.com xin chào!"); printf("Quantricó.com");A - Lỗi biên dịch.

B - Quantrivới.com xin chào!

C - Quantrisở hữu.com

D - Chình ảnh báo của trình biên dịch.

Câu 2: Size của quan niệm union tiếp sau đây là?


#includeunion abc char a,b,c,d,e,f,g,h; int i;abc;main() printf( "%d", sizeof( abc ));A - 1

B - 2

C - 4

D - 8

Câu 3: Hãy đã cho thấy tùy lựa chọn đính thêm một tệp tin vào chương trình hiện thời không hợp lệ bên dưới đây:

A - #include

B - #include “file”

C - #include C rewind() định vị lại con trỏ nội bộ của tập tin về vị trí nào?

A - Đầu file.

B - Cuối file.

C - Giữa file

D - Vị trí chỉ định.

Xem thêm: Dạy Nhảy Cha Cha Cha Cha Cha Cơ Bản Tại Nhà, Hướng Dẫn Nhảy Chachacha Cơ Bản (Chi Tiết Nhất)

Câu 7: BIểu thức nhỏ trỏ tương đương cùng với Việc sử dụng những phần tử mảng a<2> là?

A - ((((a+m)+n)+o)+p)

B - *(*(*(*(a+i)+j)+k)+2)

C - *( (((a+m)+n)+o+p)

D - *( ((a+m)+n+o+p)


Câu 8: Trong code tiếp sau đây thì P2 là:

A - Integer

B - Integer pointer

C - Cả Integer với Integer pointer

D - Không gồm lời giải đúng

Câu 9: Lệnh sau quan niệm gì?

int *ptr<10>;A - ptr là một trong những con trỏ mảng tất cả 10 integer pointer.

B - ptr là 1 trong mảng của 10 pointers lớn integers.

C - ptr là mảng của 10 integer pointer

D - Không có lời giải đúng

Câu 10: Output đầu ra của code dưới đây là gì?

#include int main () int a = 10; if (a == a--) printf ("TRUE 1 t"); a = 10; if (a == --a) printf ("TRUE 2 t");A - TRUE 1

B - TRUE 2

C - TRUE 1 TRUE 2

D - Không tất cả output

Câu 11: Đâu là biểu thức C phù hợp lệ?

A - int my_num = 100,000B - int my_num = 100000C - int my num = 1000D- int $my_num = 10000

Câu 12: Đâu là output của code sau:

#include int main () printf ("dhlamnghiep.org!% d n", x); return 0;A - Quantrisở hữu.com! x

B - Quantrivới.com! với cái giá trị junk đi sau

C - Lỗi biên dịch

D - Quantrivới.com!

Câu 13: Điều gì đã xẩy ra nếu code sau được thực thi?

#include int main () int main = 3; printf ("% d", main); return 0;A - Tạo ra lỗi biên dịch

B - Tạo ra lỗi runtime

C - Nó sẽ chạy không gặp lỗi cùng in 3 ra màn hình


D - Nó sẽ tạo vòng lặp vô hạn

Câu 14: Đâu là output của code sau:

#include int main() char chr; chr = 128; printf("%d ", chr); return 0;A - 128

B - -128

C - Tùy ở trong vào trình biên dịch

D - Không có đáp án đúng

Câu 15: Đâu là output của code sau:

#include int main() char *p<1> = "Quantricó.com"; printf("%s", (p)<0>); return 0;A - Lỗi biên dịch

B - Lỗi không xác định

C - dhlamnghiep.org

D - Không lời giải nào đúng

Câu 16: Đâu là output của code C sau:

#include int main() printf("quantrivới.com "); return 0;A - dhlamnghiep.org

B - quantricó.

code

C - comdhlamnghiep.org.

D - dhlamnghiep.org.

Câu 17: Đáp án như thế nào tiếp sau đây không hẳn là toán thù tử xúc tích và ngắn gọn hay quan tiền hệ?

A - !=

B - ==

C - ||

D - =

Câu 18: Phạm vi của một biến hóa auto là:

A - Trong bloông chồng nhưng mà nó xuất hiện

B - Trong các block của bloông xã cơ mà nó xuất hiện

C - Cho cho đến khi chấm dứt chương trình

D - Cả A cùng B

Câu 19: Lớp lưu trữ khoác định là tự động còn nếu không được hướng đẫn cho 1 biến chuyển viên bộ?

A - True

B - False

C - Phú trực thuộc vào tiêu chuẩn

D - Không được kể đến

Câu 20: Phạm vi của một đổi thay external là gì?

A - Toàn bộ tệp tin mối cung cấp mà lại trong các số ấy đổi mới được định nghĩa

B - Từ điểm knhì báo mang lại cuối tệp tin nhưng mà trong đó phát triển thành được định nghĩa

C - Bất kỳ file mối cung cấp làm sao trong chương thơm trình

D - Từ điểm khai báo mang đến cuối tệp tin đang rất được biên dịch

Đáp án:

1. A2. C3. C4. D5. B
6. A7. B8. B9. C10. B
11. B12. C13. C14. B15. C
16. A17. D18. D19. Ađôi mươi. D

Chúc chúng ta thành công!