Thiện thiên nữ chú

     

11.1.Trong chốn thiền lâm, khóa lễ Công phu khuya Lăng Nghiêm rất quan tiền vào với Tăng Ni, giúp cho chư Tăng Ni phát huy tri thức, diệt ái dục, dứt tmê say sân thêm nhiều đại lực đến người tu Phật, mở đường mang lại kiến thức mới sanh khởi và tiến lên. Ở phần Hồi hướng có tụng bài Thiện Nữ Thiên Chú trước khi kết thúc thời khóa tụng niệm. Cũng thế ở phần kết quyển sách “Một Trăm Ngày Niệm Phật & Một Trăm Bài Pháp” nầy, Sư sẽ giảng giải về ý nghĩa thần chú Thiện Nữ Thiên.

Bạn đang xem: Thiện thiên nữ chú

Thần chú Thiện Nữ Thiên, cũng hiểu là Thiện Nữ Thiên Chú giỏi Thiện Thiên Nữ Chú, một bài thần chú quan liêu trọng thứ mười vào Thập chú (trong các kinh Nhựt Tụng, Kinh Tam Bảo, Nhị thời công phu) cũng nlỗi trong chốn tòng lâm. Theo hệ thống Phật giáo Bắc truyền, thường thì thần chú được trích ra khỏi Thập chú để chư Tăng Ni đại chúng trì tụng ở phần Hồi hướng của thời khóa Công phu khuya, sau khoản thời gian tụng thần chú Thủ Lăng nghiêm, tán trống bài mong nguyện chúc tụng, tán trống lạy tứ thánh, tán trống bài tam quy y; thần chú được vị Duy mãng cầu, Duyệt chúng chủ trì điều hành chuông mõ tụng tại bàn thờ ngài Hộ Pháp. Trong các chùa xưa thường thì bàn thờ ngài Hộ pháp luôn luôn được bái đối diện với bàn thờ ngôi Tam bảo, nơi bái Đức Trung Tôn; các chùa đời nay thì thờ Hộ pháp ở một mặt, bởi vì các vị xây chùa theo cấu trúc nhà thờ thiên chúa mặt Tây bán mong. Cũng có Khi Tăng Ni, Phật tử kết khóa tụng chú đại bi, thì có phát nguyện tụng luôn 10 bài Thập chú trong đó có thần chú Thiện Nữ Thiên Chú.

11. 2. Năm 1999, đựơc Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai thỉnh giảng khóa An cư kiết hạ tại Tổ đình Long Thiền, thuyết giảng môn Nhị Khóa hiệp Giải; năm 2000, Ban Trị Sự Tỉnh mở Lớp Giáo Lý Cơ Bản Phật Học tại Tổ đình Long Thiền, Sư tiếp tục được cắt cử đứng lớp giảng dạy Nhị khóa Hiệp Giải thời công sức khuya.

Nay xin nói về thời công trạng khuya trmong nhất tụng bài Thủ Lăng Nghiêm, ý nghĩa câu quy mạng thần chú thủ Lăng nghiêm rất có oai phong lực trong chốn thiền lâm, khi giảng, vừa gọi đề tựa lên thì long thiên bát bộ chỏng thiên đều dựng đứng tóc, đứng dậy chào đón đhình họa lễ mười pmùi hương clỗi Phật giáng lâm: “Đại Phật Đhình ảnh Nhỏng Lai Mật Nhơn, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Clỗi Bồ Tát Vạn Hạnh Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Kinh” phát âm tắt là “Đại Phật Đhình họa, Thủ Lăng Nghiêm Kinh Thần Chú”; tiếp đến tụng thần chú Đại bi, 10 bài thần chú… đều là những bài khiếp thần chú quan lại trọng vào chốn Thiền lâm Bắc tông. Làm Tăng Ni mà không thuộc các thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 4 giờ sáng nghe trống công huân, không thức dậy cùng đại chúng lao động, hoặc không từng tụng các thần chú nầy thì chưa phải là Tăng Ni, hay các bậc Thiền Gia Chân Chính.

Mười bài chú được trích vào bộ Đại tạng kinh, Mật tông mặt Trung Hoa, thần chú Thiện Nữ Thiên được trích từ trong bản Kinc Kyên Quang Minh, vị trí hàm chữ Hóa vào Đại tạng, bài thần chú như vầy:

Bản 1: - Nam tế bào Phật đà, Nam mô Đạt mạ, Nam mô Tăng già. Nam mô Thất lỵ, ma ha đề tỷ domain authority, đát nễ dã tha, tía lỵ phú lầu mãng cầu, giá lỵ tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca lỵ dã, ba nễ, ba ra, bố nễ, tát lỵ phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ mãng cầu, a lỵ da, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, thọ phả tăng kỳ đế, hê đế tỹ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni (Nhị Khóa hiệp Giải, bản dịch Đức Pháp Chủ Khánh Anh)

Bản 2: - Nam mô Phật đà, Nam tế bào Đạt mạ, Nam mô Tăng già. Nam mô Thất rị, ma ha đề tỷ da, đát nễ dã tha, bố rị phú lầu mãng cầu, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nễ, tía ra, bố nễ, tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị da, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, thọ phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni (Kinh Tam bảo, bản dịch cư sĩ Đòan Trung Còn)..

Bản 3 (Pali):

Namo Buddhàya, Namo Dharmàya, Namo Sanghàya

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng

Namo Sri Mahà Devàya, Tadyathà

Quy y Cát tường đại thiên, chú nói nlỗi vậy

Paripurmãng cầu, Cale, samanta Darsani

Hỡi đấng huyền năng tuyệt ban bố sự viên mãn thù thắng

Mahà Vihara Gate, Samanta, Vidhàna Gate

Đấng chủ tể đại tác nghiệp giỏi nhìn thấy khắp nẽo rộng lớn!

Mahà Karyapati, Suparipùre

Hãy khéo léo làm đến nói chung đều được đầy đủ

Sarvatha, Samanta, Suprati, Pùrna

Hãy khiến mang lại khắp tổng thể mọi chỗ đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng.

Ayamãng cầu, Dharmate, Mahà Vibhasite, Mahà Mattre

Hãy thể hiện lòng đại từ làm đến Lý Pháp tính tỏa sáng mầu nhiệm rộng lớn khiến mang đến nhỏ và chúng sanh được thích ứng với sự ích lợi chân chính.

Upasamhìte, He ! Tithu, samgrhìte.

Samanta Artha Anupalani.

Xem thêm: 5+ Mẫu Lông Mày Ngang Đẹp Phong Cách Hàn Quốc Phù Hợp Với Mọi Gương Mặt

Mừng nắm đấng biểu hiện của lòng yêu thương tmùi hương. Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích. Hãy giúp mang đến bé và chúng sanh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích.

Âm:

Nam mô Phật đà gia, Nam tế bào Đạt mạ gia, Nam tế bào Tăng già gia.

Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ domain authority, Đát nễ dã tha,

Ba lị phú lầu na, giá lị, Tam mạn đà, đạt xá ni,

Ma ha tỳ ra ha dà đế, Tam mạn đà, tỳ ni già đế,

Ma ha ca lị dã bố nễ, Ba ra tía nễ,

Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ mãng cầu,

A lị domain authority, đạt mạ đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha di lặc đế,

Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế,

Tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni

11. 3. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, cũng đọc Kinc Ánh Sáng Hoàng Kim, ghi lời của Bà Công Đức Thiên, cũng phát âm là Thiện Nữ Thiên nói và tự trình bày với đại chúng vào pháp hội: “Nơi phía Bắc có núi Tu di, ở giữa núi có vị Thiên chủ là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, làm chủ một kinh thành thương hiệu A-Ni Mạn Đà; giữa thành có một công viên thương hiệu là Công Đức Hoa Quang; vào khu vui chơi công viên ấy lại còn tiếp một khoảng vườn nữa rất sung túc thương hiệu là Kinch Tràng, vì công viên có lối kiến trúc bằng bảy thứ ngọc báu rất tốt, đó là chổ của tôi (Thiện Nữ Thiên) thường cư trú.

Thiện Nữ Thiên chính là một trong những hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, thị hiện đứng vào hàng chư Thiên phát nguyện hành Bồ tát đạo, là một trong những vị Hộ pháp hộ trì mang lại những ai phát trung khu thực hành hạnh nguyện Bồ tát lợi tha ở cõi ta bà nầy.

Vì muốn thành tựu mang đến những người trì tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim được có đủ vật dụng như đòi hỏi, nên tôi nói lên thần chú “Thiện Nữ Thiên”. Hiệu quả, đối với thần chú đây, hoặc những người siêng trì tụng, hoặc người nghe trì tụng, hoặc người phát trọng điểm thắp nhang hoa thờ dường thần chú; Lúc muốn cần thiết việc đưa ra, đều được cung cấp đủ đầy, như: vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, thú gia cầm, ngũ cốc tổng số vật dụng, đều được phong nhiêu, đều được cung cấp đủ cả. Đó là lời nguyện của Bà Thiện Nữ Thiên hộ trì mang đến những người tu Phật, các thiền sinh, liên hữu chỗ thế giới ta bà, những Sa môn đệ tử đức Phật Bổn Sư Thích Ca lập hạnh.

XII . LỜI KẾT

Clỗi Thiện Hữu Tri Thức kính mến!

Quyển sách Thiền Tịnh Song Tu được trích dẫn từ các nhận định của các bậc Thiền sư, Đại sư, Thức giả, chúng bé xin phép ấn tống và phát hành quyển sách nầy nhằm vào chổ dành mang lại clỗi Tăng Ni, Phật tử cùng nghiên cứu tu học. Thiền Tịnh song tu là pháp môn tu phù hợp với thời đại, nhất là đối với sự tiến tới về số lượng lẫn chất lượng trong tu học hành đạo của clỗi Tăng Ni, Phật tử.

Thật ra mà nói quá khứ cũng như lúc này, từ clỗi Thiện Hữu Tri Thức, đến các học giả Tăng Ni thông minh, những bậc tu hành có đẳng cấp luôn luôn có nhiều nghĩ suy về một thiền sinc phát trung khu tu Tịnh Độ, một liên hữu phát vai trung phong tu Thiền, hay một tu sĩ phát trung ương tu cả hai môn. Theo chúng nhỏ trải nghiệm tu hành bên trên 52 năm tìm ra chẳng có gì trở ngại, miễn là đừng nương vào hình thức lập tông giáo rồi đyên tâm phân chia manh xẻ mối, có tính cố chấp cục bộ có hệ thống. Hành giả tích cực phát trọng điểm tu Thiền, tu Tịnh độ, tu Mật, tu Luật tốt tu các pháp môn khác, hầu như đều là pháp của Phật, kiểu như vị thuốc A dà đà phổ trị tđê mê Sảnh yêu thích, giúp chúng sanh giải thoát sanh tử luân hồi. Khinc chê pháp là khinch chê Phật, chê pháp môn là chê giáo pháp Phật, rất có lỗi với người xưa, người trên trmong, hậu côn và muôn vạn chúng sinh các đời sau.

Chúng sinh có 84.000 trần lao phiền não, giáo pháp Phật có 84.000 pháp môn tu, chúng ta nghĩ sao về những giáo pháp mới phát sanh trong Đạo Phật? Các pháp đó, cũng rất tích cực giúp mang đến mọi người tu hành đắc quả thành công.

Thiền tịnh tuy vậy tu là pháp môn mới phát sanh, nói mới tức là phát sanh sau pháp tu Thiền hay pháp tu Tịnh... Nói mới, nhưng thực ra pháp môn nầy phát sanh từ những năm Đức Phật tại tiền: vì chưng clỗi vị Thinh văn A La Hán, cư sĩ Phật tử, Bồ tát ngoại hộ siêng tu Thiền quán đề mục hoa sen, đề mục thân bất tịnh, đề mục đất, đề mục thế giới quan lại vô thường, khổ, ko, vô ngã... rồi chuyển tiếp đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng...; nhất là tưởng niệm về Đức Phật Lúc ngài nhập thiền lên cung trời Đao lợi thyết pháp, hoặc rời tinh xá với thời gian dài, đi vắng. Một vị Thinc văn uống xưa cũng là nhà tu thiền, cơ mà vai trung phong hồn lúc nào cũng tưởng Phật, nhớ Phật, gần Phật, gặp Phật thì vui, xa Phật, vắng Phật thì buồn... đây nếu không phải niệm Phật, cho nên gì?

Thiền tịnh tuy vậy tu là giáo pháp tối thượng, vô cùng việt dành cho chúng sanh trong thời mạt pháp, có cơ hội dễ tu, dễ chứng, dễ phát trung tâm tiếp nhận pháp lành do bậc đạo sư truyền tải. Chúng con liên hữu Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng muốn tìm phát âm và trích dẫn từ các sách nói về pháp thiền tịnh tuy vậy tu, những sách dẫn chứng cụ thể cho pháp môn, so sánh, đối chiếu, thực dụng, minh định, cân nặng đối chia sẻ mang đến hậu duệ, hậu côn nghiên cứu tu hành, giúp mang lại các vị ko còn thắc mắc, xuất xắc chê khen giáo pháp Phật nữa. Chỉ có thế thôi mà quyển sách nầy được ra mắt cùng các tín hữu Phật tử gần xa.

Rất mong muốn quý Clỗi Thiện Hữu Tri Thức từ bi hoan hỷ. Nếu có điều bỏ ra sơ thất chúng con xin thành tâm sám hối, rất ước ao quý vị thứ lỗi.