Quá khứ của take

     

Take là một trong số những đụng từ bất quy tắc được sử dụng cực kì phổ cập, mặc dù cho là vào văn nói hằng ngày, vào bài học kinh nghiệm, trong số bài kiểm tra,… thì các bạn cũng trở nên liên tiếp bắt gặp cồn từ này. Vậy quá khđọng của Take là gì? Làm sao để phân chia động từ cùng với rượu cồn từ bỏ Take? Hãy cùng dhlamnghiep.org tò mò ví dụ rộng vào bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Quá khứ của take


Quá khứ đọng của từ bỏ Take là gì?

Động từQuá khđọng đơnQuá khđọng phân từNghĩa của rượu cồn từ
taketooktakencó, lấy

Ví dụ:

Take the book down to lớn the third floor of the library.Someone took their bike from outside the house.The suitcases were taken to Ho Chi Minh City by mistake.

Một số đụng từ liên quan:

STTĐộng từQuá khđọng đơnQuá khứ phân từNghĩa của đụng từ
1mistakemistookmistakenđọc nhầm, nhận xét sai
2overtakeovertookovertakenđuổi theo kịp, xua kịp
4undertakeundertookundertakenđảm nhận, đảm trách

Cách chia hễ từ với Take

Bảng chia hễ từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện tại đơntaketaketakestaketaketake
Bây Giờ tiếp diễnam takingare takingis takingare takingare takingare taking
Quá khứ đọng đơntooktooktooktooktooktook
Quá khứ tiếp diễnwas takingwere takingwas takingwere takingwere takingwere taking
Hiện tại hoàn thànhhave takenhave sầu takenhas takenhave sầu takenhave sầu takenhave taken
Hiện tại ngừng tiếp diễnhave sầu been takinghave sầu been takinghas been takinghave been takinghave sầu been takinghave sầu been taking
Quá khứ đọng hoàn thànhhad takenhad takenhad takenhad takenhad takenhad taken
QK dứt Tiếp diễnhad been takinghad been takinghad been takinghad been takinghad been takinghad been taking
Tương Laiwill takewill takewill takewill takewill takewill take
TL Tiếp Diễnwill be takingwill be takingwill be takingwill be takingwill be takingwill be taking
Tương Lai hoàn thànhwill have sầu takenwill have takenwill have takenwill have sầu takenwill have takenwill have sầu taken
TL HT Tiếp Diễnwill have been takingwill have been takingwill have sầu been takingwill have sầu been takingwill have been takingwill have been taking
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould takewould takewould takewould takewould takewould take
Conditional Perfectwould have sầu takenwould have takenwould have takenwould have sầu takenwould have sầu takenwould have sầu taken
Conditional Present Progressivewould be takingwould be takingwould be takingwould be takingwould be takingwould be taking
Conditional Perfect Progressivewould have been takingwould have been takingwould have been takingwould have sầu been takingwould have sầu been takingwould have sầu been taking
Present Subjunctivetaketaketaketaketaketake
Past Subjunctivetooktooktooktooktooktook
Past Perfect Subjunctivehad takenhad takenhad takenhad takenhad takenhad taken
ImperativetakeLet′s taketake

*

Một số giới từ kèm theo cùng với Take hay gặp

1. Take back: nhấn lỗi, rút lại lời nói

Ví dụ: OK, I take it all back! => Vâng, tôi xin rút ít lại lời đang nói!

2. Take up: Bắt đầu một các bước, một ssinh hoạt thích

Ví dụ: He takes up his duties next week. => Anh ta ban đầu các bước từ bỏ tuần trước đó.

3. Take off: đựng cánh

Ví dụ: The plane took off an hour late. => Máy cất cánh cất cánh một tiếng đồng hồ thời trang sau đó.

Xem thêm:

4. Take away: sở hữu dòng gì đó, cảm hứng nào kia đi xa

Ví dụ: I was given some pills khổng lồ take away the pain. =>Tôi được mang lại vài viên huốc nhằm khiến cho đợt đau qua nhanh khô.

5. Take over:

Khiến điều gì được ưu tiên rộng.

Ví dụ: Try not lớn let negative thoughts take over. => Đừng nhằm hầu như suy nghĩ xấu đi lấn áp.

Đảm dấn, tiếp quản

It has been suggested that mammals took over from dinosaurs 65 million years ago. => Giả thiết cho rằng, loài động vật có vú tiến hóa từ bỏ khủng long thời tiền sử khoảng 65 triệu năm trước.