Lắp ráp máy tính để bàn

     
PC HACOM Business trang chủ H37 (G6400/H410/8GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 6.599.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình khuyến mại

Bạn đang xem: Lắp ráp máy tính để bàn

KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
*

*

*

PC HACOM Business Home H21 (G6400/H410/4GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 5.999.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng:
Chương trình khuyễn mãi thêm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P68 (i3 10100/H410/8GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 8.499.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá tốt nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Cmùi hương trình khuyến mãi kèm theo
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Home H37 (G6400/H410/4GB RAM/120GB SSD)
- Giá bán: 5.699.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng:
Cmùi hương trình tặng thêm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P51 (i3 10100/H410/8GB RAM/120GB SSD/WIFI)
- Giá bán: 8.399.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng:
Chương trình khuyễn mãi thêm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Home Hđôi mươi (G6400/H410/4GB RAM/120GB SSD)
- Giá bán: 5.699.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng:
Cmùi hương trình khuyến mãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H23 (G6400/H410/4GB RAM/120GB SSD/DVD)
- Giá bán: 6.099.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P70 (i5 10400/H410/8GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 9.999.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình khuyến mãi kèm theo
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P64 (i3 10100/H410/8GB RAM/1TB HDD)
- Giá bán: 8.599.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng:
Chương thơm trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H24 (G6400/H410/4GB RAM/240GB SSD/DVD+WIFI)
- Giá bán: 6.699.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H10 (G6400/H410/8GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 6.699.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá tốt nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng:
Cmùi hương trình khuyến mãi kèm theo
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Home H25 (G6400/H410/8GB RAM/120GB SSD/DVD+WIFI)
- Giá bán: 6.899.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P54 (i3 10100/H410/4GB RAM/120GB SSD/WIFI)
- Giá bán: 7.999.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng:
Cmùi hương trình khuyến mại
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H11 (3000G/A320/4GB RAM/120GB SSD)
- Giá bán: 4.799.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng:
Chương trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P54 (i3 10100/H410/4GB RAM/120GB SSD)
- Giá bán: 7.899.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá tốt nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng:
Chương trình khuyến mãi kèm theo
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P35 (i3 10100/H410/8GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 8.599.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng:
Cmùi hương trình tặng kèm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H28 (G6400/H410/8GB RAM/120GB SSD/DVD)
- Giá bán: 6.699.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình khuyến mãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P56 (i3 10100/H410/4GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 8.099.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P38 (R3 3200G/A320/8GB RAM/240GB SSD/WIFI)
- Giá bán: 7.799.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá tốt nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng:
Cmùi hương trình khuyến mãi kèm theo

Xem thêm: 3 Mẹo Giúp Bạn Sửa Lỗi The Default Gateway Is Not Available Trên Windows 10

KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P39 (I5 10400/B460/8GB RAM/240GB SSD/WIFI)
- Giá bán: 10.899.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng:
Cmùi hương trình tặng thêm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P43 (I3 10100/H410/8GB RAM/120GB SSD/1TB HDD/WIFI)
- Giá bán: 9.199.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương thơm trình khuyến mãi kèm theo
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H33 (G6400/H410/8GB RAM/120GB SSD)
- Giá bán: 6.199.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P59 (i3 10100F/H410/8GB RAM/256GB SSD/GT 1030)
- Giá bán: 10.299.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương thơm trình khuyễn mãi thêm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Home H36 (G6400/H410/4GB RAM/240GB SSD/DVD)
- Giá bán: 6.499.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá tốt nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương thơm trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P50 (i3 10100/H410/8GB RAM/120GB SSD)
- Giá bán: 8.299.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình khuyến mãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H22 (G6400/H410/4GB RAM/240GB SSD/WIFI)
- Giá bán: 6.199.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá tốt nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Cmùi hương trình khuyến mãi kèm theo
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P69 (i3 10100/H410/8GB RAM/512GB SSD)
- Giá bán: 9.199.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo Hành theo linc kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Cmùi hương trình tặng thêm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P52 (i3 10100/H410/8GB RAM/120GB SSD/DVD)
- Giá bán: 8.699.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình khuyễn mãi thêm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P53 (i3 10100F/H410/8GB RAM/120GB SSD/GT710)
- Giá bán: 8.399.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương thơm trình khuyến mãi kèm theo
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P71 (i3 10105/H410/8GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 8.699.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá phải chăng nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương thơm trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P72 (i5 10400/H410/8GB RAM/120GB SSD)
- Giá bán: 8.699.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình khuyến mại
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H26 (G6400/H410/8GB RAM/240GB SSD/DVD+WIFI)
- Giá bán: 7.199.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Cmùi hương trình khuyến mãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business (i7 10700/B460/16GB RAM/256GB SSD/DVD+WIFI)
- Giá bán: 16.199.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Cmùi hương trình khuyến mãi kèm theo
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Home H27 (G6400/H410/8GB RAM/120GB SSD/WIFI)
- Giá bán: 6.499.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá tốt nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình khuyến mãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P55 (i3 10100/H410/4GB RAM/240GB SSD/WIFI)
- Giá bán: 8.299.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linc kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Cmùi hương trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P37 (R5 3400G/B450/8GB RAM/240GB SSD/WIFI)
- Giá bán: 9.799.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương trình khuyễn mãi thêm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di con chuột trị giá chỉ 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá chỉ 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business trang chủ H29 (G6400/H410/8GB RAM/240GB SSD/DVD)
- Giá bán: 7.099.000đ <Đã bao hàm VAT>
- Giá tốt nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linh kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương thơm trình tặng kèm
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá bán 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá chỉ 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá chỉ 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá bán 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)
PC HACOM Business Pro P57 (i3 10100/H410/8GB RAM/120GB SSD/WIFI+DVD)
- Giá bán: 8.799.000đ <Đã bao gồm VAT>
- Giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng (theo linch kiện)
- Kho hàng: Liên hệ
Chương thơm trình ưu đãi
KHÁCH HÀNG CHỌN MỘT TRONG CÁC GÓI KHUYẾN MẠI SAU (KHÔNG LẤY QUÀ GIẢM 350.000Đ) GÓI 1 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá chỉ 119.000đ (MEKN001) + Bàn Di loài chuột trị giá bán 99.000đ (PADM693) + USB Wifi LB Link trị giá bán 99.000đ (CALB004) GÓI 2 + Bàn Phím KENOO 9100K trị giá 169.000đ (KBKN001) + Chuột KENOO 3900M trị giá 119.000đ (MEKN001) + Tai nghe Goldtech trị giá bán 299.000đ (TNGD004)

Máy tính vnạp năng lượng phòng HNC, laptop gắn ráp được những kinh nghiệm viên của Cửa Hàng chúng tôi sản xuất sẵn tương xứng vớimọinhu yếu của người tiêu dùng. Các cỗ máy tính lắp ráp của HNC sở hữu không hề ít ưu điểmtiện lợi nâng cấp, sửa chữa thay thế, duy trì,...

Thoải mái chọn lựa các linh phụ kiện theo sở trường của bạn

Nếu bạn ko say mê đa số thông số kỹ thuật được xây dựng sẵn, bạn cũng có thể tuyển lựa những linh kiện theo ý của bản thân mình. Đây cũng chính là nhân tố đắm say quý khách nhiều tốt nhất mang lại cùng với các máy bộ tính gắn thêm ráp của dhlamnghiep.org. Quý Khách chỉ việc chọn lựa các linh phụ kiện như CPU, RAM, VGA,... hoặc chỉ cần 1 trong những bọn chúng câu hỏi còn lại là của Cửa Hàng chúng tôi. Tại Hanoiomputer những bạn sẽ được support nhanh chóng, tác dụng, đúng mực tuyệt nhất để xây hình thành máy bộ tính vừa ý giành cho mình.

Dễ dàng sửa chữa, tăng cấp linc kiện

Không tất cả không ít kinh phí đầu tư thuở đầu, Cảm Xúc cấu hình máy vi tính không được khỏe khoắn, không hề đáp ứng được yêu cầu sử dụng của mình nữa? quý khách hàng ao ước tăng cấp cỗ máy của bản thân mình ?

Máy tính nhất quán của những uy tín được xem hòa hợp những linh phụ kiện phần cứng liên quan cùng nhau, đôi lúc mang tính đặc thù khiến các bạn cực nhọc có thể kiếm tìm tìm linh phụ kiện nhằm tăng cấp. Nhưng với máy tính xách tay vnạp năng lượng chống, laptop lắp ráp tại HNC chúng ta vẫn hạn chế được trọn vẹn nhược điểm đó.

Xây dựng phong cách riêng

Khi trường đoản cú thi công cỗ máy của bản thân mình, những bạn cũng có thể tùy đổi mới nhằm bọn chúng đưa đến phong thái riêng rẽ của chỉ riêng rẽ các bạn nhưng mà không phải lo ngại đụng hàng. Với tương đối nhiều tùy lựa chọn như thêm một chút ít quạt , nâng cấp bộ tản nhiệt độ. Chắc chắn rằng máy bộ không chỉ là nhìn đẹp rộng cơ mà còn có hiệu suất vội vàng nhiều lần so với các bộ máy đồng bộ

Giá thành rẻ rộng trang bị đồng bộ

Tôi cam đoan rằng những máy vi tính lắp ráp tại HNC tất cả giá thành tốt rộng từ 1/2 cho tới 1/3 với các máy bộ đồng hóa tất cả cùng thông số kỹ thuật. Đây đó là ưu thế to nhất lúc bạn đặt hàng một máy bộ lắp ráp. Với khoản chênh lệch này, bạn bè có thể tăng cấp thêm những linh kiện quality giỏi hơn. Vậy tội gì mà phải sở hữu lắp thêm đồng hóa đúng không nào !