Chèn chữ vào ảnh trong word

     

Bài viết này giải thích cách thêm văn bản vào ảnh hoặc hình trong Word 2010.

*

Tôi tạo tài liệu trong Word 2010 nhưng tài liệu trông hơi khó coi. Tôi muốn tài liệu trông đẹp mắt hơn.

*

Trong Word 2010, bạn có thể thêm văn bản vào ảnh hoặc hình. Đặt tiêu đề tài liệu lên hình hoặc ảnh thì sao? Bạn có biết cách chèn không?

*

Trong tab Insert (Chèn) trong Ruy băng, bấm Shape (Hình) và bấm vào hình mà bạn thích trong số các hình được hiển thị, phải vậy không?

*
Khi tôi đã chọn một hình, con trỏ chuột sẽ có hình gạch chéo. Chọn vị trí chèn hình.

Bạn đang xem: Chèn chữ vào ảnh trong word

*

Trước khi bạn chèn tiêu đề lên hình, bạn nên sắp xếp kích thước và kiểu của hình.Chèn văn bản lên hình rất dễ. Bấm chuột phải vào đường viền của hình và bấm Add text (Thêm văn bản). Khi đó văn bản được chèn lên hình.

*
*

Văn bản đã được nhập vào hình!

*
Khi văn bản đã được chèn, sử dụng nhóm Font (Phông chữ) hoặc nhóm Paragraph (Đoạn) trong tab Home (Trang chủ) để cấu hình kiểu văn bản.
*

Bạn có thể thay đổi vị trí và màu sắc của hình bằng cách bấm vào đường viền của hình và bấm Format Shape (Định dạng Hình). Format Shape (Định dạng Hình)sẽ được hiển thị.

*
*

Xong! Nhìn rất đẹp.

Xem thêm:

*
*

Nếu bạn muốn đặt chồng văn bản lên ảnh, bạn có thể tạo một hộp văn bản trên ảnh. Về cách chèn ảnh, bấm Picture (Ảnh) hoặc Clip Art (Chữ Nghệ thuật) trong tab Insert (Chèn). Nếu bạn muốn biết thêm về Clip Art, hãy ghé thăm “Cách tìm Clip Art ưa thích của bạn”.

*
*

Hãy để tôi chọn Clip Art này. Vâng, Clip Art đã được chèn và điều chỉnh.

*
*

Tiếp theo, bạn sẽ chèn hộp văn bản. Trong tab Insert (Chèn), tìm nhóm Text (Văn bản) và bấm Textbox (Hộp văn bản). Sau đó chọn kiểu của hộp văn bản.

*

Sau đó, điều tôi nên làm tiếp theo là đặt hộp văn bản vào ảnh, đúng không?Bạn có thể thay đổi kiểu phông chữ trong hộp văn bản. Để làm như vậy, hãy sử dụng các chức năng trong nhóm Font (Phông chữ) hoặc Paragraph (Đoạn) trong tab Home (Trang chủ). Xong!

Bạn có thể thay đổi kiểu phông chữ trong hộp văn bản. Để làm như vậy, hãy sử dụng các chức năng trong nhóm Font (Phông chữ) hoặc Paragraph (Đoạn) trong tab Home (Trang chủ).

*

Khi tôi đã đặt văn bản lên ảnh, tài liệu trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều!

*