Câu lệnh insert into trong sql

     

Chèn tài liệu, thêm tài liệu vào bảng

Các bảng Squốc lộ lưu trữ dữ liệu theo các cái. Câu lệnh INSERT INTO dùng làm thêm một dòng dữ liệu bắt đầu vào bảng.

Cú pháp INSERT INTO

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...,columnN)VALUES (value1, value2, value3,...valueN); Trong đó:

column1 column2 column3 ... là tên cột value1 value2, value3 ... là gí trị ứng cùng với tên cột sống trên

Ví dụ


Bạn đang xem: Câu lệnh insert into trong sql

INSERT INTO Khachhang (Hoten, TenLienLac, Diađưa ra, Thanhpho, Mabuudien, Quocgia)VALUES ("dhlamnghiep.org", "MR XTL", "Ba Đình, Hà Nội", "Hà Nội", "1000000", "Việt Nam");
Tải cơ sở dữ liệu SQLite mẫu mã để thực hành thực tế hoặc Chạy SQL Online

Sau Lúc chạy lệnh trên, chúng ta cũng có thể soát sổ lại xem dữ liệu vẫn chắc chắn rằng cnhát vào


Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
92dhlamnghiep.orgMR XTLBa Đình, Hà NộiHà Nội1000000Việt Nam

Cnhát cái new mà chỉ cần gán tài liệu quan trọng vào một trong những cột

khi cần sử dụng INSERT INTO nhằm thêm 1 loại mới, nhiều trường thích hợp không quan trọng đề xuất thiết lập cấu hình tổng thể cực hiếm những cột theo như đúng con số cột của kết cấu bẳng, những cột vào bảng được tùy chỉnh nhằm từ bỏ gán cực hiếm mặc định nếu như không có truyền cực hiếm thiết lập cấu hình cho nó.

Ví dụ


Xem thêm: Download Nero 9 Full Key 100% + Hướng Dẫn Cài Đặt Chi Tiết, Download Nero 2016 Platinum Full Crack

Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
93Đào Nguyên AnMR An

quý khách hàng thấy khi mẫu cuối được ckém thêm, bởi Diađưa ra, Thanhpho, MaBuudien, QuocGia ko được truyền quý giá nên nó auto nhấn quý giá khoác định null.

Crúc ý lúc tạo nên cấu trúc bảng, cột nào được tùy chỉnh cấu hình không nhận quý giá khoác định, không chấp nhận null thì khi dùng INSERT INTO sẽ phải tùy chỉnh thiết lập cực hiếm đến cột này. Xem phần Dàng buộc Squốc lộ để xem thêm thêm!


*

Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE vào Squốc lộ Ràng buộc constraint trong Squốc lộ Tạo bảng với CREATE TABLE mẫu mã dữ liệu cột vào Squốc lộ Mệnh đề DELETE xóa tài liệu trong SQL Mệnh đề UPDATE cập nhật tài liệu SQL Kết phù hợp tài liệu cùng với UNION vào SQL Truy vấn những bảng cùng với JOIN trong SQL Toán tử LIKE vào Squốc lộ Truy vấn lồng nhau Subquery vào SQL Một số hàm vào SQL
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý trường đoản cú HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số kăn năn khung người BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá thể, tôi ghi chnghiền và share phần lớn gì tôi học tập được tại chỗ này về kiến thức và kỹ năng lập trình PHP.., Java, JavaScript, Android, C# ... với những kiến thức công nghệ khácDeveloped by dhlamnghiep.org